Tag Archives: แหล่งระดมทุน

วิธีการระดมเงินทุน เมื่อธุรกิจประสบปัญหา

การหมุนเวียนเงินสดภายในบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ยิ่งถ้าประสบปัญหาทางการเงินอย่างเร่งด่วน แต่บริษัทกลับไม่มีเงินมาหมุนเวียน ถึงแม้จะเป็นเงินเพียงน้อยนิดก็ตาม อาจส่งผลให้ธุรกิจเป็นปัญหาในภายหลังได้ ดังนั้นเราจึงควรหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ตั้งแต่แรก เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที การขอสินเชื่อระยะสั้น เป็นวิธีการระดมที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐหลายแห่งได้นำร่องและให้บริการรูปแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว และเริ่มขยายไปยังบริษัทเอกชนตามการผลักดันของรัฐ ซึ่งวงเงินที่ขอกู้ไม่ควรเกิน 200,000 บาท ที่สำคัญบริษัทต้องมีเครดิตการเงินที่ดีพอสมควรถึงจะได้รับเงินกู้ประเภทนี้ การนำทรัพย์สินของบริษัทมาค้ำประกันเงินกู้ โดยจำนวนวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจะไม่เกินมูลค่าของหลักทรัพย์ซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 85 เปอร์เซ็นต์ของราคาทรัพย์สิน หรืออาจน้อยกว่านั้นก็ได้ในสภาวะทางการเงินในปัจจุบัน บางรายอาจเข้าโรงรับจำนำ โดยทรัพย์สินที่นิยมมากที่สุดคือทองคำ การหาแหล่งระดมทุนทางอินเตอร์เน็ตเป็นวิธีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง อาจเป็นสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวกับการหาเงินทุนซึ่งปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเปรียบเสมือนการจับคู่ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ โดยในเมืองไทยเพิ่งจะได้รับความนิยม ในขณะที่ต่างประเทศมีการใช้วิธีนี้กันมานานแล้ว ถ้าหากมีเครดิตดี การขอสินเชื่อจากธนาคารใหญ่เป็นวิธีที่ดีที่สุด สามารถแสดงผลกำไรให้ทางธนาคารเห็นได้ โดยผู้ประกอบการต้องศึกษาค้นคว้าหาธนาคารที่มีนโยบายซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนไม่มากนัก มีความยืดหยุ่นสูงทั้งในอัตราดอกเบี้ยและในส่วนของจำนวนเงินที่จะนำมาผ่อนชำระหนี้ และทางผู้ประกอบการควรเตรียมความพร้อมด้านเอกสารมาเป็นอย่างดีด้วย จากวิธีข้างต้นที่กล่าวมายังมีอีกวิธีที่ช่วยในเรื่องการหมุนเวียนเงินทุนนั่นคือ การขอความช่วยเหลือจากบริษัทคู่เจรจาธุรกิจที่สามารถทำได้ง่าย ทั้งในเรื่องการขอเงินทุนหรือการขอยืดเวลาในการชำระเงินออกไปก่อนจนกว่ากระแสการหมุนเวียนเงินในธุรกิจของเราจะเข้าที่ สำหรับบริษัทคู่ค้าที่ดีจะช่วยส่งเสริมโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเราก็เป็นได้

Posted in ธุรกิจ | Tagged , | Comments Off on วิธีการระดมเงินทุน เมื่อธุรกิจประสบปัญหา