หลายวิธีเพื่อให้ได้กแผ่นซับเสียง

เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องตระหนักว่าสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการลงทุนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของเครื่องแต่งกายทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นซับเสียงสิ่งนี้สำคัญมากในการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ การปกป้องสวัสดิภาพของชุมชน ตลอดจนการสร้างความน่าเชื่อถือ คุณต้องตระหนักด้วยว่าสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการได้ยิน ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่าง ๆ จะต้องมั่นใจว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะต้องไม่เกินขีดจำกัดของความเข้มข้นที่กฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้

แผ่นซับเสียงที่ไม่ต้องการซึ่งสะท้อนไปมาในพื้นที่หนึ่งๆ

  • นั้นก่อกวนและไม่เป็นที่พอใจอย่างมาก ในความเป็นจริง ที่ระดับเดซิเบลสูงและเมื่อได้รับอย่างต่อเนื่อง ก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลได้เช่นกัน 
  • พนักงานจำนวนมากต้องสัมผัสกับระดับเสียงที่สูงและคงที่เหล่านี้ ดังนั้น ธุรกิจที่ดำเนินการในสถานที่ทำงานประเภทนี้จะต้องสามารถปกป้องพนักงานของตนจากผลกระทบที่รุนแรง
  • สร้างความเสียหายจากเสียงที่มีความเข้มสูงได้ วิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการทำเช่นนี้คือการติดตั้งแผ่นซับเสียงภายในสภาพแวดล้อมการทำงานหรือในอาคาร ในบ้านพักอาศัย การควบคุมเสียงรบกวนสามารถทำได้

โดยการติดตั้งแผ่นซับเสียงหรือโฟมเข้ากับผนัง อีกวิธีหนึ่งคือการใช้กล่องไข่หลายสิบกล่องอย่างระมัดระวังเพื่อกันเสียงในห้อง แต่สำหรับผู้ที่มีฐานะทางการเงินมากอาจใช้กระจกกันเสียงที่หน้าต่างเพื่อป้องกันเสียงรบกวนที่มาจากการจราจรบนท้องถนน ในทางกลับกัน สำหรับการกันเสียงในอุตสาหกรรมนั้น จำเป็นต้องใช้วัสดุ การออกแบบ และโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ เพื่อจำกัดหรือควบคุมเสียงที่มีความเข้มสูง

การควบคุมเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม

  • อาจเป็นงานที่ซับซ้อน สำหรับผู้เริ่มต้น คุณต้องประเมินระดับเสียงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องระบุแหล่งที่มาด้วย เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนว่า
  • จะใช้แนวทางใดเพื่อควบคุมคลื่นเสียงและลดความเข้มของเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่คุณมีข้อมูลพื้นฐานอยู่ในมือแล้ว
  • คุณสามารถสร้างแผนการจัดการเสียงรบกวนได้แล้ว แผ่นซับเสียงสามารถทำได้หลายวิธี มีเครื่องมือที่ใช้เป็นเกราะกันเสียงซึ่งทำงานเพื่อลดเสียงที่ทะลุผ่านวัสดุของอาคาร 
  • วัสดุที่มักใช้สำหรับสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ สเปรย์โฟม บล็อคกันกระแทก และไฟเบอร์บอร์ด 

แผ่นซับเสียงขึ้นอยู่กับระดับและลักษณะของเสียงที่เป็นปัญหา คุณอาจเลือกว่าระบบป้องกันเสียงรบกวนแบบใดจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับสถานที่ของคุณ เกือบทุกคนมีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับฉนวนและผลกระทบต่อระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านเป็นอย่างน้อย พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อเราซื้อบ้านของเรา มีฉนวนบางประเภทที่อาจจำเป็นต้องปรับปรุงหรือไม่ก็ได้ แต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงคุณสมบัติของฉนวนกันเสียงในบ้านของเรา วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการป้องกันเสียงในห้องคือการใช้โฟมกันเสียง

แผ่นซับเสียง
This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.