คอนโดพัทยาและการเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียน

ชาวต่างชาติและนิติบุคคลต่างประเทศได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของห้องชุดในประเทศไทยในชื่อของตนเองได้ แต่พึงระลึกไว้ว่าหมายถึงการเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนภายใต้คอนโดพัทยาพระราชบัญญัติอาคารชุดแห่งประเทศไทย อาคารอพาร์ตเมนต์บางแห่งในประเทศไทยไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด คอนโดพัทยาอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นพบได้ทั่วไปในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย และชาวต่างชาติ

มักไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างห้องชุดในอาคารชุดที่จดทะเบียนคอนโดพัทยาตามพระราชบัญญัติอาคารชุดกับยูนิตในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียน คอนโดพัทยาทั้งอาคารและห้องชุดอาจมีลักษณะเหมือนกัน แต่ในกรณีของอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียน การคุ้มครองทางกฎหมายมีจำกัดเมื่อเทียบกับการคุ้มครองที่เสนอให้เจ้าของและผู้ซื้อภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดกรณีเป็นอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม พรบอาคารชุด

ในพื้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

คอนโดพัทยา

ยูนิตไม่มีโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ห้องชุดไม่ได้แยกจากตัวอาคารโดยรวมตามกฎหมาย และสามารถเช่ายูนิตได้เฉพาะในส่วนของ อาคารหรืออาคารโดยรวมต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของผู้ซื้อหน่วยทั้งหมดรวมกัน คอนโดพัทยาแต่จะไม่รวมที่ดินที่อาคารตั้งอยู่เนื่องจากชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ คอนโดพัทยาเฉพาะในกรณีของคอนโดมิเนียมที่แท้จริงแต่ละหน่วยเสนอกรรมสิทธิ์และคอนโดพัทยาที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของเจ้าของหน่วยทั้งหมดเอกสารหลักในการเป็นเจ้าของห้องชุดที่แท้จริงคือโฉนดห้องชุดที่ออกและบริหารงานโดยสำนักงานที่ดินในท้องถิ่น สำนักงานที่ดิน

ในพื้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด โฉนดห้องชุดเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของคอนโดพัทยาหลักฐานการเป็นเจ้าของไม่ควรสับสนกับหนังสือบ้าน ในประเทศไทยหรือ Ta.Bian.Baan ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่ออกโดยสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นคอนโดพัทยาและมีที่อยู่แบบเต็มและผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์ ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของ อาคารหรืออพาร์ตเมนต์ อพาร์ตเมนต์ในอาคารที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด อาจมี หนังสือบ้าน ฉบับภาษาไทยแยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม

ข้อกำหนดหลักสำหรับการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติคือไม่เกิน

ไม่ควรสับสนกับเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของการถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดพัทยาในอาคารชุดโดยชาวต่างชาตินั้นถูกจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด คอนโดพัทยาติดทะเลและข้อจำกัดข้อกำหนดหลักสำหรับการถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวต่างชาติคือไม่เกิน 49% ของพื้นที่ชั้นทั้งหมดของทุกยูนิตในอาคารชุดที่รวมเข้าด้วยกันอาจเป็นชาวต่างชาติได้ ในกรณีที่ห้องชุดที่เท่ากัน 100 ห้องในคอมเพล็กซ์ 49 ห้องสามารถเป็นของต่างชาติได้ ส่วนที่เหลือ

อีก 51 ห้องต้องเป็นของคนไทยในกรณีที่โควตา 49% สำหรับการถือครองกรรมสิทธิ์ในต่างประเทศในโครงการคอนโดมิเนียม ขายหมดแล้ว หน่วยที่เหลือสามารถเช่าได้ภายใต้สัญญาเช่า 30 ปีคอนโดพัทยาจดทะเบียน ไม่มีข้อจำกัดในการเช่าและกฎหมาย เช่าทรัพย์สิน เพื่อให้มีสิทธิ์จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ คนต่างด้าวที่ซื้อห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดต้องนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย คอนโดพัทยาอย่างน้อย จำนวนเท่ากับราคาซื้อทั้งหมด

 

This entry was posted in ที่อยู่อาศัย. Bookmark the permalink.

Comments are closed.